ร้อยตำรวจโทคมพัชญ์  ทักษิณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล